Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest firma AUTO ZĹOM TADEUSZ KASPEREK z siedzibÄ w Starachowicach 27-200, ul Sportowa 3a, tel 48 616 23 08; e-mail ares-starachowice@ambit.

  • Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane w celu wykonania umowy demontaĹźu pojazdu oraz realizacji obowiÄzku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów.

  • Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być ZUS, US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe a takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpił demontaż pojazdu.

  • Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO

  • przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego â Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.